Arie van Deursen

Geboren op 23 juni 1931 in Groningen
Historicus, hoogleraar nieuwe geschiedenis VU Amsterdam
Tijdens de bezetting opgegroeid in Groningen

"Aan geestelijke vrijheid kun je geen concessies doen"


'Ik denk dat de bezetting zo op je afkwam, dat je je er niet aan kon onttrekken. Ik wil niet beweren dat ik de dreiging doorlopend ervoer, maar ik wist toch wel heel goed dat je onder een bezetter leefde die handelde naar willekeur. Dat kon je moeilijk ontgaan. Er gebeurden steeds dreigende dingen, zozeer dat we er niet meer van opschrokken. Ze hoorden bij het leven. Daarom geloof ik nooit zoveel van degenen die ons willen doen geloven dat je van de oorlog niets merkte als je maar rustig leefde, zonder uit te zijn op conflicten met de bezetter.'